Yargıtay ‘Karşılıksız Çek’ Kararı Verdi

Şirketlerde çek bedelini ödemekle yetkili kişilerin işten ayrılmalarına rağmen temsil yetkilerinin sona erdiğinin ticaret siciline işlenmemesi ve şirketle bağının sürdüğünün belirlenmesi halinde cezai sorumluluk devam eder kararı verildi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 10. ve 11. Ceza daireleri tarafından tüzel kişiliğin çek bedelini ödemeye yetkili kişilerinin sorumluluğunun devam etmesi ile ilgili farklı hükümler verildi. Bu hükümlere göre 10. Ceza dairesi işten ayrılan yetkili kişinin sorumluluğunun devam etmediğine karar verirken 11. Ceza dairesi işten ayrılan kişinin şirketi temsil yetkisinin sona erdiğinin ticaret sicili gazetesinde ilan edilmesinin zorunlu olduğu gerekçesini göstererek bu konuda sorumluluk devam eder, kararı verdi.

Kararlar arasındaki uyuşmazlık sebebiyle bu dosya, Yargıtay 19. Ceza Dairesine gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise işten ayrılan çalışanın ticaret sicili gazetesine tüzel kişiliği adına ilan verebilme yetkisinin de kaldırılacağı ve kişinin kendi inisiyatifinde olmayan bir ilan eksikliğinin sorumluluğunu yüklenemeyeceğini belirterek 11. Ceza Dairesinin hükmünün usul ve yasaya aykırı olduğunu savundu.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise ilgili kişinin işten ayrılmasına karşın işten ayrıldığının tescil ve ilan edilmemesi yanı sıra fiili olarak şirketle bağlantısının sürdüğünün belirlenmesi durumunda cezai sorumluluğu devam eder kararı verdi.

Yönetim kurulu üyeliği ve çekin karşılığını bankada bulundurma sorumluluğu sona eren kişinin ayrıldığı, ticaret sicili gazetesinde ilan edilmemişse yönetim kurulundan ayrıldıktan sonra şirket çekinin karşılıksız olması hakkında cezai sorumluluğu olmadığına karar verildi.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir