Adalet, en derinlemesine incelendiğinde, hem adil olanın sağlanmasını hem de felsefi açıdan neyin adil olduğunun kanıtlanmasını içerir. Adalet kavramı; akılcılık, etik, din, eşitlik, hukuk ve hakkaniyeti de içeren bir çok alana, farklı görüşlere dayanmaktadır. Ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti’de bir hukuk ülkesidir. Yargı aracılığı ile nihai karara bağlanan davaların en büyük yardımcılarıda avukatlar ve hukuk bürolarıdır. Ülkemizde