Kurulduğu 2010 yılından bugüne eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini hem nitelik hem de nicelik açısından geliştiren ve tasarrufa dayalı faizsiz finansman sektörüne yaptığı çalışmalarla öncülük eden İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin ev sahipliğini yaptığı sempozyumda “oluşan tasarrufun farklı ekonomi modelleri ile ülkemizde uygulanabilir hale getirilerek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunması ve ekonomik büyümenin sağlanması” tüm oturumların ana